Data en dagorde gemeenteraad

U kan de vergadering van de gemeenteraad bijwonen in de raadzaal van het gemeenschapscentrum Blommaert, Gemeentepark 22, 2990 Wuustwezel. De vergaderingen beginnen telkens om 20.00 uur.

Data 2017:

Maandag 30 januari 
Maandag 20 februari 
Maandag 27 maart
Maandag 24 april 
Maandag 29 mei
Maandag 26 juni
Dinsdag 29 augustus
Maandag 25 september
Maandag 23 oktober
Maandag 04 december

De dagorde voor de volgende vergadering kan u hier raadplegen.