Herinrichting dreven Gooreind

Om het rioleringsstelsel in Gooreind te optimaliseren, wordt een groot project opgestart. Doel is de correcte scheiding tussen regenwater en afvalwater te waarborgen in acht straten.

Welke straten?
Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef, Rode Dreef en Oude Baan (gedeelte). 

Waarom?
In de huidige situatie is er geen scheiding tussen de afvoer van het regenwater en het huishoudelijk water. Zo komt er dus veel vuil en ook onnodig veel regenwater in het rioleringsstelsel en dus in het zuiveringsstation terecht. 

Oplossing
In elk van de straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierdoor gaat het vuile huishoudelijk water naar de riolering en het regenwater naar de grachten. Ook worden wegenwerken uitgevoerd, nieuwe  aanplanting voorzien en snelheidsremmende ingrepen genomen. Deze zullen de straat een nieuw uitzicht geven.

Timing
Het project werd drie jaar geleden opgestart. Intussen werden alle vereiste goedkeuringen en subsidies bekomen en zijn de werken aanbesteed. De werken starten in oktober 2015 en nemen een 150 werkdagen in beslag. Het hele project wordt opgesplitst in acht fasen. In elke fase worden de nodige wegomleggingen voorzien. Zo hopen we de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Op de bewonersvergadering van 24 maart 2015 werd deze fasering reeds toegelicht. De presentatie kan je hier raadplegen.

Volg hier de actuele status van de werken

Maatregelen in de omgeving
In elke fase worden de nodige wegomleggingen voorzien. Zo blijft de verkeershinder voor de omwonenden het meest beperkt. Er wordt gewerkt in stukken van vijftig tot honderd meter. Enkel als er gewerkt wordt voor je deur, kan het zijn dat er met de wagen geen toegang is tot de woning.

Afkoppelingspremie
Als voldaan is aan bepaalde voorwaarden en je privé-riolering is conform gekeurd, kom je in aanmerking om een afkoppelingspremie van 530 euro te ontvangen van rioolbeheerder Pidpa. Om recht te hebben op deze premie moet ondermeer op je privaat domein alle hemelwater afgekoppeld zijn van het afvalwater en dit op een permanente wijze. Indien deze verplichting tot afkoppeling reeds is opgenomen in een vergunning kom je niet in aanmerking voor deze afkoppelingspremie.

Pidpa biedt je een gratis verplichte keuring van je privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis).  Dit kan aangevraagd worden vanaf het moment dat het huisaansluitputje is geplaatst. Aanvragen van een keuring doe je via het telefoonnummer 012 74 54 93 van Bureau Notermans. Vermeld hierbij zeker de gegevens van het project, ‘K-08-093 - Oude baan en dreven Wuustwezel’. De controle verloopt het snelst en efficiëntst als duidelijk is waar alle leidingen liggen. Neem daarom voldoende foto’s vooraleer je de sleuven dichtmaakt.

Voor het aansluiten van uw woning op de riolering dien je een aansluitrecht van 530 euro per woning te betalen aan rioolbeheerder Pidpa. Het gemeentebestuur neemt deze kost in dit project voor zich. Dit aansluitrecht kost je dus niks.

Prijskaartje
Aan het uitvoeren van deze werken hangt een prijskaartje van 3.223.114,58 euro exclusief btw. Ruim tachtig procent hiervan wordt betaald door watermaatschappij Pidpa en VMM.

Actuele status van de werken
Volg hier de actuele status van de werken

Contactinformatie

Pidpa Riolering
projectnummer K-08-093
Ine Lodewyckx
Desguinlei 246
2018 Antwerpen
riolering@pidpa.be
0800/90.300

Aannemer
Adams nv
Hoekeinde 52
2330 Merksplas
014 63 30 56

Gemeente Wuustwezel
Openbare werken
Antonio Smeulders
03 690 46 32 
conducteur.ow@wuustwezel.be