Hernieuwbare energie: ook in Wuustwezel!

België moet tegen 2020 voldoen aan de Europese klimaatnorm. Dit houdt in dat we tegen dan 20% minder energie verbruiken, 20% minder CO2 uitstoten én 20% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Alleen op deze manier kunnen we een duurzame leefomgeving garanderen voor onze kinderen, kleinkinderen, …

Een stijgende productie aan hernieuwbare energie
Om deze norm te halen, wordt ook van de gemeenten, de bedrijven én de inwoners een inspanning verwacht. Als gemeente hebben we daarom onder andere al geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen, isolatie, renoveren van stookplaatsen, … Maar we mogen ook de inspanningen van onze inwoners en bedrijven niet vergeten. Op ons grondgebied staan onder andere windmolens, WKK’s, zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen, … In 2014 zouden zij, volgens gegevens van VITO, samen maar liefst ruim 35.000 MWh aan elektriciteit hebben geproduceerd, goed voor een CO2-besparing van ongeveer 16.000 ton CO2/jaar. De voorbije jaren werden nog meer zonnepanelen en dergelijke geplaatst en werden nog bijkomende windmolens vergund, waardoor dit cijfer alleen maar zal stijgen.

Ons verbruik terugdringen
Uiteraard is alleen productie van hernieuwbare energie niet voldoende. Er moet ook geprobeerd worden om minder energie te verbruiken. Kleine ingrepen, zoals het doven van het licht als je als laatste een ruimte verlaat, wat vaker de fiets nemen voor korte verplaatsingen, … dragen ook bij tot een besparing van de CO2-uitstoot zonder dat het je geld kost.

Samen werken we aan een duurzame leefomgeving! 

Meer info
Duurzaamheidsambtenaar - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be