Milieubarometer

De milieubarometer meet de ecologische voetafdruk van de gemeenteJaarlijks maakt de gemeente een milieubarometer op in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die ze heeft afgesloten met de Vlaamse Overheid. De milieubarometer bestaat uit 25 indicatoren verspreid over de verschillende milieuthema’s (afval, milieuverantwoord productgebruik, water, hinder, mobiliteit en energie).

Doordat de milieubarometer jaarlijks wordt opgemaakt, kan de gemeente de evoluties opvolgen en kort op de bal spelen. Ze kan hier dan op inspelen in haar beleid omtrent milieu.