Parkeren rond het gemeentehuis

Graag willen we je informeren over een wijziging in de verkeerssituatie aan het gemeentehuis. Parkeren is niet langer toegelaten tegenover het gemeentehuis, aan de vijverkant van het Gemeentepark. Nieuwe borden werden geplaatst om bestuurders daarop attent te maken. Bovendien zijn de parkeerplaatsen aan de westzijde van het gemeentehuis, richting de Kloosterstraat, vanaf nu enkel voorbehouden voor bezoekers van het gemeentehuis.

Het parkeerverbod werd ingesteld omdat er door parkeren op de rijweg onvoldoende ruimte werd gelaten voor de veiligheidsdiensten. Ook parkeren op het voetpad en in de aanplanting zorgde voor problemen. Daarnaast willen wij de veiligheid van de schoolomgeving bij het gemeentehuis garanderen. Het kan niet de bedoeling zijn om met de auto tot aan de schoolpoort te rijden. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving om voertuigen te plaatsen en een stukje te voet naar school te gaan.