Renovatie Duinenstraat

Kort na het bouwverlof zal een aannemer starten met de renovatie van de Duinenstraat tussen Wulpdreef en Kruisstraat.

Verbreden en insluiten van de weg
Het wegdek wordt breder gemaakt en het asfalt (4m) zal langs beide kanten worden opgesloten door een 'kantstrook'. Dit is een platte, betonnen strook van 30cm in beton en voorkomt dat het asfalt wordt weggereden door passerende auto's. Achter deze kantstrook wordt nog eens een rij grasbetontegels gelegd van 40cm. De totale breedte van de weg wordt zo verbreed tot 5,40m.

Verkeersdrempels en verkeersplateaus
De kruispunten met Bleekvenweg - Ertboringenweg en Bleken worden ingericht als verkeersplateau. Bijkomend worden er nog eens 17 verkeersdrempels aangelegd om de snelheid op deze weg terug te dringen.En na het asfalteren worden er op het nieuw aangelegde wegdek fietssugestiestroken van 80cm breed in rode slem aangebracht.

Uitvoering in 3 fases
De totale lengte van het werk bedraagt meer dan 3 km. Daarom zullen deze werken worden uitgevoerd in 3 fasen:

  • De eerste fase gaat van de Wulpdreef tot het kruispunt met de Bleekvenweg-Ertboringenweg (kruispunt inbegrepen)
  • De tweede fase van aansluitend op de eerste t.e.m. het kruispunt met Bleken.
  • De laatste fase vanaf dit kruispunt tot de Kruisstraat.

De vooropgestelde uitvoeringstermijn per fase bedraagt 20 werkdagen. 

Elk werk veroorzaakt hinder maar ook hier zetten we in op het maximaal voorkomen ervan.

Meer info
Dienst openbare werken - 03 690 46 21 - openbarewerken@wuustwezel.be