Scoop Sociaal

Kom op 10 augustus 2017 om 12 uur naar de sportschuur in Loenhout (Visserij 1) en vind je partner tijdens het netwerkmoment voor reguliere bouwbedrijven en sociale economieorganisaties! 

Tijdens dit infomoment komen bedrijven te weten waarom Wuustwezel samenwerking tussen reguliere en sociale bedrijven belangrijk vindt, wat een samenwerking met sociale economie kan betekenen, hoe te beginnen aan een goed partnerschap met de sociale economie, … Naast bedrijven nodigen we ook organisaties als De Ploeg vzw, Talentenwerf vzw en de VDAB uit om te informeren over opleidings-en tewerkstellingstrajecten op de werkvloer. Aansluitend aan het infogedeelte koppelen we een pitchmoment waar sociale ondernemers hun aanbod kenbaar kunnen maken.  

Intergemeentelijk samenwerkingsverband
De gemeente Wuustwezel is sinds 2015 lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Selab. Acht gemeenten uit de Noorderkempen verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie en sociale tewerkstelling. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen op om sociale economie te ondersteunen. 

Pilootproject Scoop Sociaal 
Scoop Sociaal is een pilootproject waarbij Selab het gemeente- en OCMW bestuur van Wuustwezel ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal aankopen en samenwerken. Lokale Besturen kunnen via overheidsopdrachten hun impact op lokale sociale tewerkstelling vergroten. Scoop Sociaal brengt medewerkers samen om concrete projecten uit te werken die resulteren in innoverende samenwerkingsverbanden tussen sociale economie actoren, opleidingscentra, onderwijs, reguliere bedrijven, ... 

 

Meer info
www.selab.be/nieuws