Werken in de Theo Verellenlaan

De laatste maanden kregen we regelmatig melding over moeilijk toegankellijke voetpaden in de Theo Verellenlaan omdat de wortels van de bomen het voetpad her en der omhoog duwen. We zullen dit probleem de komende weken en maanden aanpakken en dit combineren met enkele andere hoognodige werken in de Theo Verellenlaan.

Snoeien van bomen
In de week van 6 maart start de gemeentelijke groendienst met het snoeien van de bomen. Op maandag en dinsdag wordt het gedeelte tussen Bredabaan en Waterdreef aangepakt, woensdag het stuk tussen Waterdreef en Helpt Elkanderstraat en op donderdag en vrijdag het gedeelte tussen de Helpt Elkanderstraat en de Kerkplaats. Tijdens de werken geldt er een parkeerverbod en zal het verkeer plaatselijk worden omgeleid.

Vervangen gasnet en laagspanningsnet
In de week van 13 maart start aannemer WAGRO in opdracht van Eandis met het vervangen van het gasnet. Ook het laagspanningsnet wordt vernieuwd en er komt een nieuwe kabel voor de openbare verlichting. Langs de even kant van de straat wordt er gewerkt van de Bredabaan tot aan de Gasthuisstraat, langs de oneven kant van de Bredabaan tot de Rerum Novarumlaan. Ook Pidpa zal in synergie werken uitvoeren in de Theo Verellenlaan. Het leggen van de kabels en leidingen zal ongeveer vier weken in beslag nemen.

Overkoppelen van de woningen
Na deze werken moeten alle woningen individueel worden overgekoppeld op de nieuwe kabels en leidingen. Hiervoor moeten de woningen betreden worden en moeten er dus afspraken gemaakt worden met de bewoners. Gelet op het aanzienlijk aantal woningen (± 60) zullen de overkoppelingswerken nog eens 5 tot 6 weken in beslag nemen.

Herstellen voetpad en parkeervakken
Vermoedelijk half mei zal dan een externe aannemer kunnen starten met het herstellen van het voetpad en de parkeervakken in kasseien. Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken afgerond zijn tegen het bouwverlof.

Op sommige momenten zal uw straat of oprit moeilijker bereikbaar zijn, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

Meer info
Conducteur openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur@wuustwezel.be