Wuustwezel dooft (deels) openbare verlichting

Midden april start Eandis met het aanpassen van de openbare verlichting in Wuustwezel. Verschillende lichtpunten zullen tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens gedoofd worden. De veiligheid van de weggebruikers en van onze inwoners blijft gewaarborgd.

Streven naar meer efficiëntie
Wuustwezel stelde in 2012 als eerste gemeente in Vlaanderen haar masterplan openbare verlichting voor. Daarnaast ging het bestuur het engagement aan om in 2020 klimaatneutraal te zijn. 

Via het masterplan werkt de gemeente aan de vernieuwing van de huidige openbare verlichting. Nieuwe technologieën zorgen voor meer efficiëntie  en dit resulteert in meerdere voordelen. Als eerste vermindert het onze CO2-uitstoot (en verkleint het onze ecologische voetafdruk). Als tweede vermindert het de lichtpollutie en als laatste betekent het ook een besparing in de gemeentelijke uitgaven. Zo zullen de kosten voor het afschakelen van de lampen op nog geen zes maanden worden terugverdiend. Op jaarbasis zou het een besparing tot maximaal € 80.000 opleveren.

Een doordacht lichtplan
Vanaf half april 2017 zullen de werken aan de openbare verlichting beginnen. Deze zullen enkele maanden in beslag nemen. De openbare verlichting zullen we, waar mogelijk, doven tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens. Bij het bepalen van de gedoofde lichtpunten houden we maximaal rekening met de veiligheid van de weggebruikers en onze inwoners. Bij het aanleggen van nieuwe of het vervangen van oude lichtpunten zal er vanaf nu ook steeds gekozen worden voor LED-verlichting. Deze techniek is de laatste jaren sterk verbeterd voor openbare verlichting. 

In nauw overleg met verschillende maatschappelijke geledingen (ouderen, jeugd, ondernemers, de buurtinformatienetwerken, natuur- en milieuverenigingen, politieke partijen, …) zijn de voorbije maanden de algemene principes van dit lichtplan uitgewerkt. 

Het uitgangspunt is dat alle lampen blijven branden van het moment dat de duisternis intreedt tot in de ochtend, zoals nu al het geval is. Maar op veel plaatsen laten de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid het toe om lampen te doven tussen 23 uur en 6 uur. Kruispunten, verkeersobstakels, doodlopende en doorlopende straten, moeilijke bochten, asverschuivingen, … blijven zeker verlicht. Langs de gewestwegen is de openbare verlichting de bevoegdheid van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Wij hebben dus geen zeggenschap over deze openbare verlichting.

Een speciaal meldpunt
Zowel de gemeente als de verschillende geledingen hebben hun best gedaan om een doordacht lichtplan uit te werken. Toch blijft jouw inbreng waardevol.

Mocht je merken dat er toch een gevaarlijk punt wordt gedoofd of je vindt dat een bepaald lichtpunt ook gedoofd mag worden, meld dit dan op het nummer 03 690 46 37. 

Enkel meldingen die op dit meldpunt binnen komen, zullen worden behandeld. De meldingen zullen gebundeld behandeld worden om het overzicht te bewaren, gelieve hiermee rekening te houden.

Meer info
Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37 – duurzaam@wuustwezel.be