Aangifteformulier voor het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk

Lokaal bestuur Wuustwezel heft een gemeentebelasting op het verspreiden van niegeadresseerde drukwerken op het grondgebied van Wuustwezel. De belastingplichtige (meestal de uitgever) moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Het aangifteformulier voor 2020...