Aanleg fietspad en riolering Sint-Lenaartseweg

De Sint-Lenaartseweg krijgt nieuwe fietspaden en riolering. Op 4 oktober is Roos Groep in opdracht van PIDPA en het lokaal bestuur gestart met de eerste fase van de werken, tussen de Sint-Annastraat en het kruispunt van de Katerstraat met de Ambachtstraat. Deze werken zullen ongeveer 180 werkdagen duren.

In de werfzone is éénrichtingsverkeer naar Brecht toegelaten. Het lokaal verkeer kan dus vanuit Loenhout richting Brecht de werf passeren. Het lokaal verkeer komende uit Brecht richting Loenhout kan tot aan Katerstraat rijden en krijgt vervolgens omleiding via Katerstraat en Hoogstraatseweg naar Loenhout. Katerstraat wordt om die reden ook enkelrichting gemaakt. Het doorgaand en zwaar verkeer wordt via de E19 en Hoogstraatseweg omgeleid naar Loenhout.  

Om te vermijden dat het fietsverkeer terecht komt tussen het autoverkeer en het werfverkeer, wordt het fietsverkeer rondgeleid via de Sneppelweg. In fase 1 wordt een fietspad in dubbele rijrichting aangelegd van Sint-Annastraat tot aan Sneppelweg. Zodra dat fietspad is afgewerkt, kunnen de fietsers hierlangs naar Loenhout.

Fasering

  • Fase 1. Aanleg fietspad dubbele rijrichting tussen Sint Annastraat en Sneppelweg,
  • Fase 1.bis aanleg van een verkeersdrempel in de rijweg.
  • Fase 2. Riolering en fietspad Noordzijde tot aan de  Katerstraat.
  • Fase 3. Riolering zijstraat Katerstraat.
  • Fase 4. Riolering en fietspad Zuidzijde tot aan de Ambachtstraat.
  • Fase 5. Riolering Ambachtstraat en Astweg.

Dit is de algemene fasering, details worden tijdens de uitvoering besproken en gecommuniceerd met de buurtbewoners.

Sint-Lenaartseweg volledig afgesloten van 15/11 tem 26/11
fase 1bis15/11 -  voorziet in de aanleg van een verkeersplateau tussen Sint Annastraat en Sneppelweg. Hiervoor zal de hele rijweg in beide richtingen afgesloten worden voor alle verkeer. Deze fase is in de planning voorzien in de periode van 15/11 tem 26/11.

Als je vragen hebt over deze werken, kan je langsgaan bij de medewerkers in de werfketen naast het kruispunt met de Ambachtstraat.