Administratieve organisatie

Het gemeentebestuur van Wuustwezel beschikt over een omvangrijke administratieve organisatie die de beslissingen van gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen ten uitvoer brengt.

Deze administratie wordt door de algemeen directeur geleid en gecoördineerd. In die taak wordt hij bijgestaan door de financieel directeur en de beleidscoördinator Openbare Werken. Samen vormen zij het Managementteam en zorgen zij voor de binding tussen administratie en het gemeentebestuur.

De administratie telt verschillende binnen- en buitendiensten die allen volledig ten dienste staan van de inwoners van Wuustwezel.