Administratieve organisatie

Het gemeentebestuur en OCMW van Wuustwezel beschikt over een omvangrijke administratieve organisatie die de beslissingen van gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau ten uitvoer brengt.

Deze administratie wordt door de algemeen directeur geleid en gecoördineerd. In die taak wordt hij bijgestaan door de financieel directeur, hun adjuncten en de beleidscoördinator Openbare Werken. Samen vormen zij het Managementteam en zorgen zij voor de binding tussen administratie en het gemeentebestuur.

De administratie telt verschillende binnen- en buitendiensten die allen volledig ten dienste staan van de inwoners van Wuustwezel.

Voor het gemeentepersoneel werd een rechtspositieregeling en een deontologische code opgesteld. Samen vormen deze een kader van rechten en plichten waarbinnen het gemeentepersoneel dient te functioneren. De deontologische code geldt ook voor het OCMW-personeel. De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wijkt enigszins af van de regeling die geldt voor het gemeentepersoneel.