Adviesraad Lokale Economie

Voor de lokale ondernemers werd op 25 maart 2013 een adviesraad Lokale Economie (afgekort LEA) opgericht. Deze adviesraad, omvattende onder meer distributie, ambachten, kleinindustrie, markten, industrie, dienstverlening en vrije beroepen, is als advies- en overlegorgaan erkend.

De adviesraad lokale economie heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Adviesfunctie:
    De adviesraad is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het beleid op het vlak van de lokale economie. Zij zal het gemeentebestuur met adviezen inzake lokale economie bijstaan. De adviesraad kan beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de lokale economie aanbelangen. (bijvoorbeeld: parkeergelegenheid, bewegwijzering, enz.)
     
  2. Coördinatiefunctie
    De adviesraad heeft eveneens tot taak door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen.

De adviesraad bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (vertegenwoordiging door lokale ondernemers) en 7 niet-stemgerechtigde leden (waaronder de schepen lokale economie, de ambtenaar lokale economie en 5 leden uit de gemeenteraad).

De adviesraad vergadert minstens 2 maal per jaar.

Voor meer informatie over de adviesraad kan je contact opnemen met de ambtenaar lokale economie, Nick Schrijvers, via economie@wuustwezel.be.

Naam Geleding
Guy Van den Eynde Voorzitter
Eric Delcroix Ondervoorzitter
Ingrid Op 't Eijnde  
Gary Dirven  
John Vermeiren  
Bart Symons  
Jean-Pierre Depauw  
Luc Vanhooydonck  
Dirk De Pape  
Jorg Martens  
Chris Wouters  
Rudy Grieten  
Herman Bernaerts  
Kurt Mertens  
Marc Bernaerts  
Evelien Meyvis  
Pieter Cools Gemeenteraad
Glenn Verelst Gemeenteraad
Jan Van Looveren Gemeenteraad
Ben Gagelmans Gemeenteraad
Jasmijn Meirsman Gemeenteraad
Nick Schrijvers Secretaris
Sus Vissers Schepen lokale economie