Foto excursie naar het Marum (Groot Schietveld)

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 16 juni een foto-uitstap naar het Marum (Groot Schietveld). De foto-uitstappen zijn telkens bedoeld om de deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, maar deelnemen is in ieder geval gratis. Door het decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren in de Kempen zijn in het Marum bewaard gebleven, en een aantal belangrijke dier- en plantensoorten die hieraan gebonden zijn komen er nog voor. Op het terrein zijn infoborden geplaatst die hierbij verdere duiding geven. Ook werden verschillende wandelpaden aangeduid, rondom het gebied en erdoor. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Waar?
Parking einde Vloeikensstraat
Schietveldweg , 2990 Wuustwezel 51.38206 - 4.6164565
Wanneer?
Dit evenement is gedaan
Organisatie
Natuurpunt Markvallei
Sleutelwoorden