Beheerwerken in park Franciscanessen

Bossen hebben af en toe onderhoud nodig zodat ze gezond blijven en een diverse fauna en flora aanspreken. In een deel van de bospercelen in het kloosterdomein Zusters Franciscanessen zullen tussen augustus en december 2020 beheerwerken plaatsvinden: een deel van de bomen zal worden gekapt, zodat het bos meer licht en ruimte en dus ook nieuwe groeikansen krijgt.

Het kloosterdomein Zusters Franciscanessen wordt sinds 2012 beheerd door het Kempens Landschap. Om de cultuurhistorische en de natuurwaarden van het kloosterdomein te behouden en te verbeteren, werd in 2015 een landschaps- en bosbeheerplan. Voor de uitvoering van het bosbeheer wordt beroep gedaan op de expertise van de Bosgroep Antwerpen Noord.

Beheer van het kloosterpark

Om de natuurwaarde van het bos te vergroten worden de bospercelen geleidelijk aan omgevormd naar een inheems gemengd bos met verschillende biotopen waar een rijke fauna en flora zich thuis voelen. Dit wordt gedaan door een selectief kapbeheer waarbij de overblijvende bomen meer licht en ruimte krijgen om verder te groeien en het bos zich op termijn kan verjongen.

In stukken bos die grotendeels bestaan uit naaldhout of exoten, worden grote groepen bomen geveld zodat nadien inheemse soorten zich natuurlijk kunnen verjongen of kunnen worden aangeplant. Op termijn zullen de gerichte werken een grote diversiteit aan biotopen stimuleren. Hierdoor zullen heel wat verschillende planten en dieren zoals zangvogels, insecten en reeën er zich thuis voelen.

Omdat Kempens Landschap en de gemeente het belangrijk vinden dat de bezoekers van het domein van de natuur kunnen genieten, blijven de wandelpaden steeds toegankelijk voor bezoekers, maar het is mogelijk dat bepaalde delen uit veiligheidsoverwegingen worden afgesloten.