Bevolkingscijfers van Wuustwezel

Een gestage aangroei
Het aantal inwoners in onze gemeente blijft onverminderd stijgen. Op 31 december 2018 stond de teller op 20.995 inwoners of 303 mensen meer dan op het zelfde tijdstip het jaar voordien. De afgelopen 40 jaar, dus sinds de fusie met Loenhout, kende de gemeente trouwens een gemiddelde stijging van 221 inwoners per jaar.

Natuurlijke aangroei
Het voorbije jaar telden we 189 geboorten en 154 overlijdens. Opnieuw een lichte daling van het aantal geboorten en dit jaar vooral een opmerkelijke daling van het aantal overlijdens.   

Toenemende immigratie
In 2017 vonden vele mensen de weg naar Wuustwezel (nl.1.293), toch waren er ook 1.025 mensen die Wuustwezel verlieten. 

Verdeling van de bevolking over de woonkernen
Deze 303 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woonkernen van Gooreind (+108), Loenhout (+49) en Wuustwezel (+146). Vooral Gooreind beleefde in 2018 een sterke groei. Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern. 

Aantal inwoners per woonkern in 2018
Gooreind 7.359
Wuustwezel-centrum
(incl. Sterbos en braken)
9.323
Loenhout 4.313

Wuustwezel ook een stukje internationaal
Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied nam het voorbije jaar een beetje toe. Eind 2018 telden we 1.807 vreemdelingen, dit zijn er 98 meer dan in 2017. Nederland (1.030), Roemenië (393) en Polen (115) blijven veruit de belangrijkste landen van herkomst. Op het grondgebied van Wuustwezel verblijven momenteel meer dan 86 verschillende nationaliteiten.