Coronaproof de zomer in

Door de coronamaatregelen zal de zomer van 2020 anders dan normaal zijn, maar gelukkig zal het wel een zomer zijn mét jeugd(sport)kampen en 8 weken speelpleinplezier! Wat de belangrijkste maatregelen zijn en wat er verwacht wordt van jou als ouder, vind je hier terug. Benieuwd naar het zomeraanbod? Klik hier om onze speciale editie van de JOEPIE Zomervakantie te ontdekken! 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen?
De jeugdwerksector en de sportsector hebben in samenspraak met de virologen een aantal 'jeugdwerkregels' opgesteld. Dit zijn de regels waar al het jeugdwerk dat met zowel -12 als +12-jarigen werkt zich aan moet houden.

Iedereen mag mee, als dat veilig kan:
Het jeugdwerk maakt ook deze zomer zijn naam waar en is zo toegankelijk mogelijk. De begeleiders doen er alles aan om hun kamp of activiteit zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar houd er rekening mee dat zij ook heel wat extra administratie opnemen deze zomer.

Wat kan/moet jij als ouder doen?
  • Behoort je kind tot een risicogroep? Met toestemming van ouders, voogd of mits toestemming van de huisarts mag hij/zij deelnemen aan de activiteit;
  • Was je kind ziek voor de start (tel minimaal 5 dagen terug) of tijdens de activiteit? Dan mag hij/zij niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor alle betrokkenen van alle leeftijden, wees hier eerlijk over in het belang van alle deelnemers;
  • De begeleiders moeten van alle deelnemers medische fiches bijhouden, vul deze dus correct en zo volledig mogelijk in;
  • De begeleiders houden ook een contactlogboek bij met daarin alle onderlinge contacten en contacten met externen. Dit wordt aan de coronaspeurders doorgegeven bij een mogelijke besmetting, zodat zij alle betrokkenen kunnen contacteren. Contact met ouders wordt hier dus ook in opgenomen. De gegevens in deze logboeken worden niet gebruikt voor andere doeleinden. 

Contactbubbels
Al het aanbod, dus ook de kampen, wordt georganiseerd in contacbubbels van max. 50 personen. Begeleiders zijn daarbij inbegrepen, dus er zullen steeds iets minder dan 50 kinderen kunnen deelnemen binnen dezelfde bubbel.

Voor activiteiten met wisselende deelnemers, zoals de speelpleinwerking of sommige (sport)kampen zonder overnachting, blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden. Stel dus dat een deelnemer maar 2 van de 5 dagen komt, dan zijn er de overige 3 dagen nog 49 plaatsen in de bubbel.

Binnen deze bubbels is social distancing niet nodig en moeten de deelnemers ook geen mondmaskers dragen. Er kunnen op één aanbod wel meerdere bubbels tegelijk aanwezig zijn, maar dee bubbels moeten onderling contact vermijden. Is dit niet mogelijk? Dan houden ze minstens 1,5m afstand of dragen ze een mondmasker als dat ook niet kan.

De regels voor bubbels met +12-jarigen zijn iets strenger (geen intensief contact, mekaar niet schminken of insmeren, etc.), aangezien zij een iets groter gevaar vormen voor besmetting dan jongere kinderen. Spelen kinderen van -12 en +12 samen in dezelfde bubbel, dan gelden de regels van +12 voor de hele bubbel.

Een dagaanbod naar drukbezochte plaatsen buiten de gemeente valt helaas niet te rijmen met deze maatregelen. Ons gemeentelijk SWAP-aanbod wordt dus jammer genoeg volledig geannuleerd.

Uitstappen op kamp kunnen nog wel, maar binnen de eigen bubbel en bij voorkeur naar rustige plaatsen, zoals natuurspeelplekken.

Toonmomenten, feesten en opendeurdagen kunnen niet.

Wat kan/moet jij als ouder doen?
  • Jij kan niet zomaar in de bubbels. Respecteer dus de social distancing en draag steeds een mondmasker bij eender welk contact (op- en afhalen, valiezen brengen, etc.);
  • Zorg dat je kind één of meer mondmaskers bij heeft op kamp of voor de activiteit. Je weet nooit of er contact zal zijn met externen of andere bubbels;
  • Respecteer de contactbubbels per week: kies voor één aanbod per week en vermijd ‘shoppen’. Laat je kind dus niet ’s avonds naar een andere hobby gaan als het die week al naar het speelplein gaat; het zou bijzonder jammer zijn als de enorme moeite die alle verenigingen doen voor een veilige zomer, daardoor teniet gedaan wordt.

Noodprocedure
Er wordt een noodprocedure opgesteld in geval van besmetting en elke organisatie voorziet ook een aparte ruimte om zieke deelnemers af te zonderen. Wordt je kind ziek op kamp? Dan moet het opgehaald worden en mag het niet meer deelnemen.

Verenigingen kunnen steeds terecht bij hun koepel of bij de gemeente bij vragen of problemen.

Persoonlijke hygiëne en rust
Dit jaar is er meer aandacht voor persoonlijke hygiëne dan normaal. Er zullen extra momenten voorzien worden om de handen te wassen en ook niezen of hoesten in een papieren zakdoek of de elleboog blijft essentieel.

Ook contactoppervlakken zullen regelmatig gereinigd worden en ruimtes zullen goed verlucht worden.

Er zal dit jaar ook extra aandacht zijn voor rustmomenten, aangezien rust een belangrijke rol speelt in het tegengaan van het virus.

Wat kan/moet jij als ouder doen?
  • Geef je kind een busje handgel mee op kamp, als dat kan. Elke jeugdbeweging en sportvereniging krijgt een basispakket hygiënisch materiaal van de gemeente om mee te nemen op kamp, maar zal zelf ook nog heel wat materiaal moeten aankopen. Probeer die kosten wat te verlichten;
  • Benadruk het belang van rust, vooral op kampen met overnachting zal dit een uitdaging zijn.  

Moet ik mij zorgen maken als ouder?
Neen, niet meer dan anders. Uiteraard is de situatie niet vergelijkbaar met alle vorige zomers, maar de jeugdbewegingen, sportverenigingen en speelpleinwerking worden door hun koepels en de jeugd- en sportdienst ondersteund. De draaiboeken die zij hebben gekregen, zijn gelezen en goedgekeurd door de virologen. Zij zullen er dus alles aan doen om zich daaraan te houden en een veilig kamp of veilige speelpleindagen te organiseren. Ongetwijfeld kan je met al je vragen en onzekerheden bij hen terecht.

We vragen ook graag uw begrip als ouder voor de moeilijke organisatie van deze zomer. Al onze jeugdbewegingen en de speelpleinwerking worden volledig getrokken door jonge vrijwilligers, waarvan de meesten momenteel in volle examenperiode zitten. Geef hen even tijd en respecteer de regels die zij opleggen.

Maar bovenal: omarm de mogelijkheden deze zomer en laat je kinderen zorgeloos genieten van hun weekbubbels!

Wanneer starten de inschrijvingen voor het gemeentelijk aanbod en de speelpleinwerking?
Op zaterdag 13 juni om 9 uur openen we de inschrijvingen voor zowel de gemeentelijke (sport)kampen als de speelpleinwerking, zoals altijd op https://wuustwezel.ticketgang.eu. Het volledige aanbod kan je vanaf woensdag 10 juni bekijken via al onze kanalen; zo heb je nog even tijd om een planning te maken en dan uiteindelijk zaterdag in te schrijven. We vragen nogmaals om zeker rekening te houden met de weekbubbels en per week slechts één aanbod te kiezen voor je kind(eren). Je kan binnen die week per dag inschrijven, maar houd er rekening mee dat als je kind een dag niet komt, er die dag toch geen plaats vrijkomt voor een ander kind. Schrijf je kind dus enkel in voor een paar dagen als het écht niet anders kan.

Kort samengevat: