Cultuurraad: iets voor jou?

Wat is cultuur?! 
Amateurkunsten, creativiteit, theater, ontmoeting, poëzie, inspiratie, literatuur, ontspanning, muziek, verenigingen, traditie, expo, vrijetijd,… Cultuur is er voor iedereen!
 
Wil je graag meedenken hoe we het lokale cultuurbeleid best uitwerken? Hoe kunnen we het plaatselijke vrijwilligerswerk beter ondersteunen? Bereiken we alle doelgroepen? Waar kunnen we meer kunst in het straatbeeld brengen? Wat lijkt jou een goed idee voor kunst en cultuur? Hoe stemmen we alle violen best op elkaar af? ...

Wil je graag inspraak in het lokale cultuurbeleid? Kan je hierover een duidelijke mening vormen? Word je geboeid door de visie van anderen? Vind je het leuk om samen met anderen cultuurprojecten uit te werken? Wuustwezel en zijn cultuurbeleving ligt jou nauw aan het hart? Inderdaad, dan is de cultuurraad beslist iets voor jou!

De cultuurraad formuleert adviezen over het lokale cultuurbeleid, maar werkt op zijn beurt ook eigen cultuurprojecten uit, zoals de uitreiking van de cultuurprijs, toneelprijs, kunst in het straatbeeld, week van de poëzie,…Beschik je over enige culturele bagage en ga je graag een nieuwe uitdaging aan? Je kan je één keer per maand op maandagavond vrijmaken voor deelname aan deze adviesraad? Wees welkom in de cultuurraad! Wij kijken jouw kandidatuur graag tegemoet.

Meer info 
Cultuurdienst Wuustwezel - cultuur@wuustwezel.be - 03 690 46 26