Cyclomedia maakt foto's in onze gemeente

Cyclomedia maakt 360° panoramafoto's van onze gemeente

Het Nederlandse bedrijf Cyclomedia gaat straatbeelden opnemen van onze gemeente. Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de omgeving, maakt met speciaal uitgeruste voertuigen 360° panoramafoto's vanaf de openbare weg. In onze gemeente worden de opnamen tussen half september en half november gemaakt.

Verwerking van persoonsgegevens

Deze foto's bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, waardoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Voordat Cyclomedia de opnamen beschikbaar stelt, worden herkenbare personen en kentekens van auto's onherkenbaar vervaagd. De bewerkte opnamen worden door het bedrijf bewaard.

De foto’s worden onder strenge voorwaarden ter beschikking gesteld aan publieke en private organisaties. Deze foto’s mogen uitsluitend worden gebruikt voor de inspectie en het beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen.

Meer info
Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG. Voor meer informatie, verzoeken tot inzage, het wissen of beperken van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kan je contact opnemen via Cyclomedia.com.

.