De adviesorganen van de gemeente

Wuustwezel telt verschillende adviesraden die het gemeentebestuur adviseren in de verschillende bestuursmateries:

De adviesraden van Wuustwezel
Milieu- en natuurraad (MiNa) Raad voor land- en tuinbouw (RLT)
Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) Cultuurraad
  Jeugdraad
Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning Kinderraad
Ouderenadviesraad Sportraad
Raad voor Gezondheid en Welzijn Mondiale raad
Raad voor lokale economie (LEA)  

De gemeentelijke adviesraden werken rond verschillende thema's. Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden een bevolkingsgroep of een vereniging vertegenwoordigen of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad. Als u lid wil worden van een adviesraad, kan u steeds een schriftelijke aanvraag indienen bij de administratieve verantwoordelijke op het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen aan de adviesraden voor beslissingen die zij willen treffen in de gemeenteraad: over culturele aangelegenheden aan de cultuurraad, over sportaangelegenheden aan de sportraad, enz.

Daarnaast ontwikkelen de verschillende raden ook eigen initiatieven, sensibiliseringsacties, waardoor het verenigingsleven in onze gemeente nog beter ondersteund kan worden.