De brandweer van Wuustwezel

De brandweerkazerne van Wuustwezel

De vrijwillige brandweer van Wuustwezel bestaat sinds 1835 en vierde in 2010 haar 175-jarig bestaan. De brandweer staat 24u op 24u paraat. Zij beschikken daarvoor over een uitgebreid wagenpark en materieel. De brandweer telt een 60-tal vrijwillige brandweerlieden, ondersteund door enkele beroepskrachten, om haar taken te volbrengen.

Op 1 januari 2015 is de brandweer van Wuustwezel mee opgenomen in de Brandweer Zone Rand.  Als brandweerpost verzorgt de brandweer van Wuustwezel een zelfde dienstverlening zoals voordien, maar voortaan onder een zonaal ondersteunde koepel. Kijk voor meer informatie op de website van Brandweer Zone Rand.