De cultuurraad van Wuustwezel

De cultuurraad is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid. Zij geven advies aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden zoals subsidieverdeling en het cultuurbeleidsplan. De Cultuurraad organiseert zelf ook enkele evenementen zoals de Toneelprijsuitreiking, Gedichtendag, Erfgoeddag, ... in nauwe samenwerking met de Cultuurdienst. De cultuurbeleidscoördinator verzorgt de administratie van de cultuurraad.

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Sarah Kennis, tel. 03 690 46 26.

Heb je interesse om mee te denken over het Cultuurbeleid in Wuustwezel? Of hou je van het organiseren van culturele activiteiten? Neem dan zeker contact op met de Cultuurdienst.

De huidige samenstelling:

Naam Geleding
Lilianne Van Hove Voorzitter
Karel Driessens penningmeester
Jan Govaerts Ondervoorzitter
Erna Brocatus  
Marc Beeckmans  
Jan De Meester  
Jef Paepen  
Dirk Van Dijck  
Piet Voorbraak  
Kristel Roeykens  
Sus De Meyer  
Sarah Kennis secretaris
Mai Van Thillo Schepen van cultuur