De kinderraad van Wuustwezel

Politiek, niets voor kinderen? Natuurlijk wel! 

In Wuustwezel is er naast een gemeenteraad en een jeugdraad ook een kinderraad. Driemaal per jaar vergaderen zij onder leiding van onze schepen van jeugd.

Vanuit elke school mag er iemand van het vijfde en iemand van het zesde leerjaar deelnemen. Net zoals op de grote gemeenteraad mogen kinderen er nadenken over het beleid dat de gemeente voert voor hen en hun vriendjes. Op de agenda staan steeds zaken die de kinderen aanbelangen, ze kunnen zelf voorstellen doen en vragen stellen aan de burgemeester. Vaak wordt er gewerkt rond een bepaald thema, zoals buitenspelen of duurzaamheid.

We verwachten van de kinderen dat ze nadenken en participeren in naam van alle kinderen uit Wuustwezel. Net zoals bij hun oudere collega’s in de gemeenteraad moeten de kinderen leren keuzes maken en hun voorstellen leren verdedigen. Een goede leerschool voor zowel de kinderen als het gemeentebestuur zelf.