Eénrichtingsverkeer

werknemers plaatsen nieuwe signalisatie

De Kerkplaats in Gooreind en het Gemeentepark in Wuustwezel worden omgevormd tot éénrichtingsstraten. Op beide plaatsen is de nieuwe situatie inmiddels van kracht. Het gaat om een proefproject van een half jaar. Met deze maatregel wil het lokaal bestuur zorgen voor meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen.

De veiligheid van schoolomgevingen is een belangrijk aandachtspunt voor het lokaal bestuur. Daarom heeft de gemeente overleg gevoerd met de schoolbesturen van Mater Dei en Klim Op in Gooreind en met Triangel en Stella Matutina in Wuustwezel.

Proefproject voor 6 maanden
Door éénrichtingsverkeer in te voeren in de omgeving van de schoolgebouwen wordt de verkeerssituatie overzichtelijker voor de leerlingen. Het voorstel is eerst voorgelegd aan de buurtbewoners. De gemeente kreeg hierop veel respons. De reacties bleken overwegend positief.

Daarom heeft het college nu beslist om het éénrichtingsverkeer in te voeren voor een proefperiode van 6 maanden. Nadien wordt de situatie opnieuw tegen het licht gehouden en volgt er een definitieve beslissing.

In Gooreind komen er ook octopuspalen om de schoolomgeving rond Mater Dei en Klim Op te accentueren. Verder wordt er in de Oude Baan een wegversmalling aangelegd met plantvakken.