Een mooie groene en milieuvriendelijke gemeente

sfeerbeeld MarumWuustwezel is een landelijke en groene gemeente en dat willen we ook zo houden. Zo hebben we aandacht voor het onderhouden, herstellen en uitbreiden van kleinschalige landschapselementen op openbaar domein, werd een eigen bosbeheerplan uitgewerkt voor de gemeentelijke bossen, werd het wegbermbeheerplan geactualiseerd, trachten we bossen, groen en natuur in onze gemeente maximaal toegankelijk te maken, enz.