Fietsstraten rond gemeenteschool Het Blokje

Als de gemeenteraad het aanstaande maandag goedkeurt, worden de straten rond de gemeentelijke basisschool 't Blokje in Loenhout definitief omgevormd tot fietsstraten. Dat betekent dat je als automobilist de fietsers niet mag inhalen. Zo wordt de omgeving rond de school bij de start van het nieuwe schooljaar een stuk fietsveiliger gemaakt.

't Blokje werkt al jaren met gesmeerd lopende fietsgroepjes. Hiermee worden de kinderen onder begeleiding van vrijwillige ouders in groep van en naar de school gebracht. 

Op vraag van de school en na vergaderingen met de bewoners van de omliggende straten onder begeleiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), heeft het lokaal bestuur besloten om nog een stapje verder te gaan. De toegangswegen rond de school worden allemaal ingericht als fietsstraten. Zo krijgt de fietser een eigen plaats in de schoolomgeving.

Volgens de wegcode mogen de fietsers in fietsstraten de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het een éénrichtingsstraat is, of de rechterhelft van de straat als deze opengesteld is in beide rijrichtingen. Auto's, motors en vrachtwagens mogen de fietsstraat gebruiken, maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid in een fietsstraat is nooit hoger dan 30 kilometer per uur.