Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Wat?: 

Als u het moeilijk heeft om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW

Voorwaarden: 
  • u moet in de gemeente wonen
  • u moet over een beperkt inkomen beschikken.

 

Hoe?: 

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.