Formulieren

Wonen en bouwen

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.

Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Het lokaal bestuur wil de horecazaken bij een heropening alle kansen geven om dit veilig en succesvol te laten verlopen. Daarom kan je als horeca-uitbater een aanvraag indienen om het terras tijdens de zomermaanden uit te breiden.

Als je hier gebruik van wil maken, dien je best zo snel mogelijk het onderstaande formulier in. Onze diensten bekijken dan wat de mogelijkheden zijn. De uitbreiding mag de verkeersveiligheid uiteraard niet in het gedrang brengen. 

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan en of hetzij een RUP, hetzij een BPA, hetzij een verkaveling van toepassing is en welke specifieke voorschriften gelden.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het aanleggen van vloerisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier.

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premievoor het gebruik het gebruik van hout met FSC-label of PEFC-label kan je hier downloaden.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van dakisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaaten van muurisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het vervangen van je verwarming kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.