Formulieren

Wonen en bouwen

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.

Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan en of hetzij een RUP, hetzij een BPA, hetzij een verkaveling van toepassing is en welke specifieke voorschriften gelden.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het aanleggen van vloerisolatie kan je hier downloaden.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas  kan je hier downloaden.

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premievoor het gebruik het gebruik van hout met FSC-label of PEFC-label kan je hier downloaden.

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning kan je hier downloaden.

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie in een bestaande woning kan je hier downloaden.