Wonen en bouwen

Subsidieaanvraag voor het vervangen van je verwarming

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het vervangen van je verwarming kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Lees meer

Subsidieaanvraag voor de plaatsing van hoogredementsglas

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier.

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Lees meer

Subsidieaanvraag voor gebruik van hout met FSC- of PEFC-label

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premievoor het gebruik het gebruik van hout met FSC-label of PEFC-label kan je hier downloaden.

Lees meer

Subsidieaanvraag voor het plaatsen van muurisolatie

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaaten van muurisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Lees meer

Subsidieaanvraag voor het plaatsen van dakisolatie

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van dakisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Lees meer

Aanvraagformulier stedenbouwkundig attest

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.

Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Lees meer

Aanvraagformulier stedenbouwkundig inlichtingen

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan en of hetzij een RUP, hetzij een BPA, hetzij een verkaveling van toepassing is en welke specifieke voorschriften gelden.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Lees meer

Subsidieaanvraag voor de aanleg van vloerisolatie

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het aanleggen van vloerisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formuliier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2019 - klik dan hier

Factuurdatum na 1 januari 2020 - klik dan hier.

Lees meer
Abonneren op Wonen en bouwen