Het beleidsprogramma van het gemeentebestuur

In 2011 werd een nieuw decreet goedgekeurd dat de planlasten voor de gemeenten wil verminderen. Men stelt daarbij een nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) op: alle beleidterreinen moeten nu in een inclusief plan verzameld worden met aan elk terrein concrete beleidsdoelstellingen en een gedetailleerd meerjarenbudget.

Voor Wuustwezel gaat deze nieuwe beheers- en beleidscyclus in vanaf januari 2014 en loopt tot en met 2019, het eerste jaar van de volgende bestuursperiode (er zijn opnieuw gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018).

In oktober 2012 kozen we een nieuwe gemeenteraad. In januari 2013 trad een nieuw gemeentebestuur aan onder leiding van burgemeester Dieter Wouters. Met het aantreden van de nieuwe bestuursploeg in 2012 werd ook een ontwerp-beleidsplan besproken binnen de gemeenteraad. Dit ontwerp-beleidsplan vormde een eerste inhoudelijke aanzet voor het meerjarenplan 2014 - 2019.

Het meerjarenplan 2014 - 2019 werd op 9 december 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd.