Het conformiteitsattest

Het conformiteitsattest wordt verplicht voor alle huurwoningenDe gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we  verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen.

Wanneer je eigenaar bent van een huurwoning, moet je ervoor zorgen dat deze voldoet aan de Vlaamse normen. Het zijn minimale vereisten op gebied van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Voor huurwoningen zal de eigenaar instaan voor de garantie op deze kwaliteitsnormen.

Een conformiteitsattest wordt verplicht voor alle huurwoningen!
Het conformiteitsattest is een garantie dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Het conformiteitsattest vermeldt ook de woningbezetting. Hiermee wordt het maximaal aantal personen aangegeven dat in de woning mag wonen.

De gemeente heeft beslist om een verordening conformiteitsattesten (CA) in te voeren en vanaf 2019 gaat de verordening CA in werking. Met deze verordening wenst de gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen te screenen, beginnend met de oudste huurwoningen. Bij elke nieuwe huurder zal de eigenaar een uitnodiging ontvangen om een CA aan te vragen.

Een conformiteitsattest aanvragen
Het conformiteitsattest kan door de verhuurder aangevraagd worden voor elke huurwoning. Je kan hiervoor terecht bij het gemeentelijk woonloket.

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. De verhuurder en de huurder worden steeds op de hoogte gebracht van het tijdstip van het onderzoek. Tijdens het onderzoek ter plaatse beoordeelt de onderzoeker de kwaliteit en zal daarbij vooral letten op enkele belangrijke aandachtspunten zoals: stabiliteit van de woning, de technische installaties, risico op CO-vergiftiging, voldoende mogelijkheden tot verluchting en zoveel meer. Hierbij wordt de conformiteit van de woning nagegaan.

Ook wordt de aanwezigheid van rookmelders gecheckt. Zijn deze er niet, dan wordt er geen conformiteitsattest afgeleverd. Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, worden er strafpunten gegeven op het technisch verslag. Wanneer de woning minder dan 15 punten heeft, wordt het conformiteitsattest afgeleverd.

Infoavond
Op 26 maart 2019 om 19.30 uur organiseerde de gemeente Wuustwezel, in samenwerking met de gemeenten Brecht en Essen, een infoavond voor de eigenaars van huurwoningen in GC Kadans, Achter d’Hoven 15 in Wuustwezel. De presentatie, het goedgekeurde reglement en het aanvraagformulier vind je in bijlage.

Meer info
Woonloket – 03 690 46 13 – woonloket@wuustwezel.be