Het Marum

Een veilige wandelzone
Het Marum (± 315 ha) is het meest noordelijke deel van het Groot Schietveld en ligt links van de Kampweg richting Brecht en is al militair domein sinds de jaren 1890. Het gebied was tot voor kort een  veiligheidszone bij schietoefeningen tot 7.000 meter en dus niet toegankelijk voor het publiek. In het huidige militaire gebruik is deze veiligheidszone niet langer noodzakelijk. Het  Marum kan dus als veilige wandelzone worden opengesteld, ook op momenten dat er in de rest van het Groot Schietveld wel militaire activiteiten plaatsvinden. 

Een waardevol natuurgebied
Door het decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren in de Kempen zijn in het Marum bewaard gebleven, en een aantal belangrijke dier- en plantensoorten die hieraan gebonden zijn komen er nog voor.  Op het terrein zijn infoborden geplaatst die hierbij verdere duiding geven. Ook werden verschillende wandelpaden aangeduid, rondom het gebied en erdoor.

Beschermende maatregelen
Om iedereen de kans te geven om volop van de natuur en het landschap te kunnen genieten en tegelijk ook de bescherming van de zeldzame en kwetsbare lokale fauna veilig te stellen, willen we u vragen volgende regels te respecteren:
• Geen honden toegelaten: honden zijn nooit toegelaten. Om uw hond toch de gelegenheid te geven zich uit te kunnen leven is in het domeinbos Noordheuvel te Wuustwezel een hondenzone aangelegd waar honden ook niet aangelijnd mogen rondlopen.
• Geen betreding van het centrale deel tijdens het broedseizoen. Tijden het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot en met 15 juni, kan enkel het rondgaande wandelpad gebruikt worden.  De wandelpaden die dwars door het gebied lopen, zijn in die periode afgesloten om de noodzakelijke rust voor de dieren te garanderen. De broedperiode is ook de periode van de grootste brandgevoeligheid.
• Betreed enkel de opengestelde paden en wegen , wijk hier niet van af.

Opgelet: deze openstelling geldt enkel voor het Marum, de rest van het Groot Schietveld is en blijft omwille van veiligheidsredenen altijd afgesloten !

Groen in Wuustwezel
Wuustwezel telt buiten het militair schietveld nog heel wat hectaren aan bos- en natuurgebied. Enkele van deze gebieden werden opengesteld voor het publiek: Pastoorsbos (± 17 ha), Domeinbos Noordheuvel (± 40 ha), Uilenbos (± 8 ha), Domein Zusters Franciscanessen (± 40 ha), Bleke Heide (± 7 ha), Marum (± 315 ha), De Kuyck (± 10 ha), Hofakker (± 2,5 ha), Huisheuvel (± 1 ha), Molenheide (± 0,5 ha), Molenbos (± 1,5 ha).