Het meerjarenplan van het gemeentebestuur

Vanaf 2014 zal de gemeente werken met een striktere meerjarenplanning. Hierbij trachten we tot een betere afstemming te komen tussen de nieuwe beleidsprojecten en de financiële draagkracht van de gemeente. Concreet geeft het Meerjarenplan een antwoord op de vraag: wat wordt er in welk jaar uitgevoerd en kunnen we dit dan betalen?

In bijlage kan u het volledige Meerjarenplan 2014-2019 en bijhorende toelichting raadplegen. Daarnaast biedt de powerpoint u een beknopt overzicht van de tien beleidsdoelstellingen voor de periode 2014 - 2019.