Huisvuil en afvalpreventie

Wuustwezel is al jaren goed bezig met haar afvalbeleid. Al enkele jaren behoren we tot de besten van de klas binnen de IGEAN-gemeenten.

Met zijn allen doen we reeds jaren ons best om de afvalberg te verkleinen. De gemeente organiseert allerlei selectieve Huis-aan-huis of wijkophalingen: GFT+, restafval, KGA,  PMD, papier en karton, grof vuil, oude metalen en AEEA. Voor afvalfracties die niet aan huis worden opgehaald en recycleerbaar zijn, kan je altijd terecht op de intergemeentelijke recyclageparken. Daarnaast staan er verspreid op het grondgebied van onze gemeente glasbollen en textielcontainers waarin je glas en textiel kan deponeren.

De belangrijkste doelstellingen van ons gemeentelijk afvalstoffenbeleid zijn en blijven:

  • minder restafval sorteren
  • meer recycleren
  • kostenbesparend werken

Voor ons afvalbeleid werken we samen met de intercommunale IGEAN, maar wat doet IGEAN nu eigenlijk precies voor ons? Dat kun je terugvinden in onderstaand animatiefilmpje.