Hulp bij het betalen van het onderhoudsgeld voor personen met een laag inkomen

Wat?: 

Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

Voorwaarden: 
  • U heeft recht op het leefloon of een equivalent leefloon.
  • U betaalt onderhoudsgelden of bijdragen op basis van een rechterlijke beslissing. Of u betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen.
  • U levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage.
Hoe?: 

U vraagt de bijzondere hulp aan bij het OCMW dat u het (equivalent) leefloon uitbetaalt.

Prijs?: 

De hulp wordt elke maand door het OCMW betaald en bedraagt 50% van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld of van de bijdrage. De bijdrage die het OCMW betaalt kan niet hoger zijn dan het maximumbedrag.