Igean afvalkalender

Sinds begin dit jaar zijn er in onze gemeente geen verschillende zones meer voor de huis-aan-huisinzameling van afval.

Het huisvuil, pmd en gft wordt dan in de hele gemeente op dezelfde dag opgehaald, namelijk op woensdag. In de oneven weken kan je gft en huisvuil aanbieden en in de even weken pmd.

Hier kan je de afvalkalender 2021 downloaden.