Igean haalt asbest op aan huis

Verwijderen van asbesthoudend materiaalTegen 2040 wilt de Vlaamse regering Vlaanderen versneld asbestveilig maken en zij heeft dan ook aan OVAM de opdracht gegeven hiervoor te zorgen.

Waarom asbest verwijderen?
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als je ze inademt en kunnen leiden tot ernstige longaandoeningen.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Samen verslaan we het asbestbeest!
In samenwerking met het lokaal bestuur en OVAM start Igean met de inzameling aan huis van hechtgebonden (*) asbestmateriaal. Dankzij dit initiatief kan je tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en tot slotte weer laten ophalen.

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met twee sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Praktische informatie
Het project start op 2 november. De concrete werkwijze en specifieke voorwaarden vind je op www.igean.be/asbest

Meer info
www.asbestinfo.be: voor algemene info over asbest
www.igean.be/asbest voor info over de ophaling aan huis

(*) Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.