Inspraak in het beleid

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de communicatie met haar burgers en tracht ze maximaal te betrekken in de uitwerking en uitvoering van het beleid.

Wie zijn woordje als burger wil meespreken, kan zich engageren in één van de vele adviesorganen of zich als burger uiten in een bewonersvergadering bij één van de vele projecten (wegenisdossiers, ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz) die in Wuustwezel worden opgestart en uitgevoerd. Iedere inwoner heeft uiteraard het recht om inzage te vragen in de beleidsbeslissingen van de gemeente.