Kampweg wordt volledig heraangelegd

De Kampweg en de Wuustwezelsesteenweg N133 worden volledig heraangelegd vanaf de inrit naar de begraafplaats in Wuustwezel tot aan de rotonde bij het station van Brecht-Noorderkempen. De werkzaamheden beginnen op maandag 3 mei en duren tot vrijdag 11 juni. Tijdens de werken is de gewestweg afgesloten voor het doorgaand verkeer.

De gewestweg tussen Brecht en Wuustwezel verkeert in slechte staat en moet dringend worden vernieuwd. Na de nodige planning en voorbereiding, zullen de werkzaamheden beginnen op maandag 3 mei. Het werk valt in grote lijnen uiteen in twee fasen.

De meest actuele info

Fase 1: Achterbrug

Het eerste deel loopt vanaf de overgang tussen klinkers en asfalt ter hoogte van de begraafplaats van Wuustwezel en loopt tot net voorbij de Schaapsdijk. In deze zone wordt de volledige wegopbouw vernieuwd, inclusief de fundering. Alleen aan de fietspaden en kantstroken wordt niet geraakt.

Deze fase heeft vooral impact voor de wijk Achterbrug, omdat de bewoners alleen weg kunnen via de N133. De eerste dagen kunnen de bewoners buiten rijden via de Vloeikensstraat richting Brecht. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken aan het eind van de eerste week gevorderd tot voorbij de zijstraat Achterbrug en kunnen de bewoners langs die weg naar Wuustwezel. 

Fase 2: van Schaapsdijk tot rotonde

Fase 2 loopt vanaf het middeneiland aan Schaapsdijk tot aan de rotonde aan het station in Brecht. Hier zal de toplaag en 1 onderlaag vernieuwd worden. De fietspaden en kantstroken blijven ook in deze fase onaangeroerd. 

Daarnaast worden er vier amfibietunnels aangelegd in de buurt van het militair domein Groot Schietveld. Dat zijn kokers die onder het wegdek komen, zodat onder meer salamanders en kikkers die kunnen gebruiken om de weg over te steken met minder risico om platgereden te worden. Om de dieren naar de tunnels te geleiden worden later ook nog geleidingsschermen geplaatst langs de weg.

Er worden ook nog lokale herstellingen uitgevoerd aan het wegdek van de Dorpsstraat in het centrum van Wuustwezel. Tussen de Bredabaan en de Akkerstraat worden enkele plaatselijke verzakkingen in de klinkerverharding hersteld.

Omleiding via Loenhout en snelweg

Gedurende de werken moet het verkeer tussen Wuustwezel en Brecht een omleiding volgen. Vanaf het kruispunt van de Bredabaan met de Dorpsweg in Wuustwezel zal het verkeer via de N1 en via de N144 naar de autosnelweg E19 gestuurd worden. In de andere richting zal de dezelfde omleiding voorzien worden. Fietsers en voetgangers hebben wel steeds doorgang. Zowel de rotonde in Brecht als het kruispunt Dorpsstraat-Akkerstraat in Wuustwezel blijven open voor plaatselijk verkeer.

Omleiding Lijn 436

meer info: Dienst openbare werken -  03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be