Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, kapmachtiging en vegetatiewijziging

Wil je op het grondgebied van Wuustwezel een boom rooien of kappen, dan heb je daar steeds - op een paar uitzonderingen na - een omgevingsvergunning, kapmachtiging of natuurvergunning voor nodig.