Mantelzorgtoelage

Mensen die thuis een zorgbehoevende belangeloos verzorgen, kunnen een mantelzorgtoelage aanvragen. De maatschappelijk werker onderzoekt of je van een mantelzorgtoelage kan genieten.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende dient in aanmerking te komen voor de zorgverzekering;
  • de zorgbehoevende is minimum 60 jaar op het moment van de aanvraag
  • de zorgbehoevende en de mantelzorger verblijven onder hetzelfde dak

De toelage bedraagt €50 er maand voor de zorg voor 1 persoon of €75 per maand voor 2 personen.

De gemeente voorziet eveneens in een sociaal-medische toelage voor gehandicapte bejaarden die bestendig hulpverlening nodig hebben.