Mantelzorgtoelage

Mensen die thuis een zorgbehoevende belangeloos verzorgen, kunnen een mantelzorgtoelage aanvragen. De maatschappelijk werker onderzoekt of je van een mantelzorgtoelage kan genieten.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende dient in aanmerking te komen voor de zorgverzekering;
  • de zorgbehoevende is minimum 60 jaar op het moment van de aanvraag
  • de zorgbehoevende en de mantelzorger verblijven onder hetzelfde dak

De toelage bedraagt €50 er maand voor de zorg voor 1 persoon of €75 per maand voor 2 personen.

De gemeente voorziet eveneens in een sociaal-medische toelage voor gehandicapte bejaarden die bestendig hulpverlening nodig hebben.

Bij de provincie kan je eveneens een aanvraag doen voor een premie mantelzorg, maar hier mag de zorgbehoevende niet in aanmerking komen voor de zorgverzekering.