Meerjarenplan 2020 - 2025

Sinds 2014 werken gemeente en OCMW met een striktere meerjarenplanning. Hierbij trachten we tot een betere afstemming te komen tussen de nieuwe beleidsprojecten en de financiële draagkracht van de gemeente. Concreet geeft het Meerjarenplan een antwoord op de vraag: wat wordt er in welk jaar uitgevoerd en kunnen we dit dan betalen?

In bijlage kan je de meest recente versie van het Meerjarenplan 2020 - 2025 raadplegen met de bijhorende toelichting.  Dit meerjarenplan geldt zowel voor gemeente als OCMWdie in 2019 omgevormd werden tot één lokaal bestuur. Het Meerjarenplan 2020 - 2025 werd goedgekeurd door gemeenteraad en ocmw-raad in zitting van 2 december 2019 en op deze website gepubliceerd op datum van 6 december 2019.