Milieuvergunning

Vanaf 1 januari 2018 veranderden een aantal zaken en spreken we van de omgevingsvergunning of -melding. Deze vervangt de vroegere milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, melding of verkaveling. Op de pagina Omgevingsvergunning vind je alle nieuwe info.

Meer info?
dienst Omgeving, 2de verdieping van het gemeentehuis tel. 03 690 46 23