Nieuwe maatregelen voor seizoenarbeiders

De provinciegouverneur heeft een nieuw besluit uitgevaardigd voor seizoensarbeiders.

Oranje of rode zone

Werknemers die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in quarantaine gaan en zich vanaf de vijfde dag laten testen. Het is mogelijk om een vrijstelling voor deze verplichting te ontvangen na het invullen van de optionele zelfevaluatie van het risico op besmetting in het 'Passenger Locator Form'.

Werkgever verantwoordelijk

De seizoensarbeiders worden in de bedrijven tewerkgesteld in vaste groepen van maximaal 10 personen. De werkgevers kunnen op regelmatige basis de temperatuur nemen van de bij hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Indien er bij iemand symptomen zijn die wijzen op besmetting, zoals een luchtweginfectie, hoest of een hoge temperatuur, moeten ze meteen een arts naar keuze raadplegen. In afwachting van het testresultaat moet de hele groep worden afgezonderd. Tijdens de verplichte thuisisolatie of quarantaine is de werkgever verantwoordelijk voor het niet-tewerkstellen van de seizoenarbeiders.