Nooddecreet over omgevingsvergunningen

Nooddecreet in werking met betrekking tot omgevingsvergunningenSinds 24 maart 2020 is een nooddecreet in werking getreden waarin maatregelen zijn genomen rond de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, openbare onderzoeken, enz. in het kader van omgevingsvergunningprocedures.  De maatregelen inzake het noodbesluit worden in dit document verder in detail besproken.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60
  • dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30)

Voor info vanuit vlaanderen:  https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

En : https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Corona_toelichting_0.pdf?_cldee=anZsQGdzai5iZQ%3d%3d&recipientid=contact-7db0b5beb7bae911a9f1000d3a2bb31e-6a7994cf7d704955896132d46c347119&esid=573fa34f-1f69-ea11-a811-000d3a3a7902

Voor beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, termijnen in het kader van RUP’s/verordeningen/rooilijnen/complexe projecten/erfgoed, … is het nog verder afwachten maar vermoedelijk zullen ook hier initiatieven genomen worden.

Meer info
Dienst omgeving03 690 46 22 - ruimtelijkeordening@wuustwezel.be