Organogram

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een vergaande integratie tussen OCMW en Gemeente. Sinds 1 januari 2019 worden gemeente en OCMW administratief aangestuurd door de algemeen directeur.

Het geïntegreerde organogram werd februari 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 17/02/2020 werden op de Raad enkele wijzigingen goedgekeurd.

Je kan de meest recente versie van het organogram in bijlage raadplegen.