Organogram

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een vergaande integratie tussen OCMW en Gemeente. Sinds 1 januari 2019 worden gemeente en OCMW administratief aangestuurd door de algemeen directeur. Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een geïntegreerd organogram voor beide organisaties. Dit geïntegreerde organogram wordt februari 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en zal nadien hier gepubliceerd worden.