Over de dienst burgerzaken

Elk jaar maakt het gemeentebestuur een verslag op van haar activiteiten in het jaar daarvoor. Uit die verslagen blijkt dat de dienst Burgerzaken vaak geconsulteerd wordt door de inwoners van Wuustwezel. Een kleine greep uit de cijfers van het jaarverslag 2016:

* In 2016 werden 3.759 elektronische identiteitskaarten uitgereikt door de dienst burgerzaken, 3.721 basisdocumenten, 1.937 rijbewijzen en 698 reispassen.
* In 2016 werden 226 geboorten ingeschreven en werden er 133 overlijdens geregistreerd. 82 koppels traden in het huwelijk en 39 koppels vroegen de echtscheiding aan.
* In 2016 kwamen er 1.080 mensen in onze gemeente wonen en 937 inwoners maakten de omgekeerde beweging en verhuisden naar een andere gemeente
* In 2016 waren er 1.737 vreemdelingen woonachtig in Wuustwezel. Zoals steeds vormen onze noorderburen, de Nederlanders, de grootste groep in het vreemdelingenregister.