Over de dienst burgerzaken

Elk jaar maakt het gemeentebestuur een verslag op van haar activiteiten in het jaar daarvoor. Uit die verslagen blijkt dat de dienst Burgerzaken vaak geconsulteerd wordt door de inwoners van Wuustwezel. Een kleine greep uit de cijfers van het jaarverslag 2019:

* In 2019 werden 2.152 elektronische identiteitskaarten uitgereikt door de dienst burgerzaken, 1.511 rijbewijzen en 725 reispassen.
* In 2019 werden 210 kindjes geboren en overleden er 148 inwoners. 71 koppels traden in het huwelijk en 33 koppels scheidden.
* In 2019 kwamen er 1.261 mensen in onze gemeente wonen en 1.060 inwoners verhuisden naar een andere gemeente.

* Op 31 december 2019 telde Wuustwezel in totaal 21.258 inwoners
* Er waren 2.017 vreemdelingen woonachtig in Wuustwezel. Zoals steeds vormen onze noorderburen, de Nederlanders, de grootste groep.