Achter d'Hoven: 23 nieuwe kavels te koop

Het project Achter d’Hoven is een unieke kans om te bouwen in een nieuwe woonkern midden in het centrum van Wuustwezel. IGEAN biedt in samenwerking met de gemeente nu opnieuw drieëntwingtig kavels aan, waarvan er tien gelegen zijn aan het buurtpark.

De verkoop richt zich op mensen die een duidelijke band hebben met Wuustwezel en nog niet over een eigendom beschikken.

Geïnteresseerden dienen uiterlijk op 7 september 2018 aan IGEAN de nodige documenten te bezorgen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de toewijzingsvoorwaarden. Op 25 september 2018 vindt de toewijzing plaats van de bouwpercelen.

Thuis in een bruisende en duurzame omgeving
Het woonproject Achter d'Hoven in het hart van Wuustwezel is een volledig nieuwe wijk die plaats zal bieden aan meer dan 160 gezinnen. Elke woning heeft een eigen tuin die langs de achterzijde bereikbaar is via de vele fiets- en voetgangerswegels. Centraal komt er een woonerf waar doorgaand verkeer onmogelijk wordt gemaakt. Een verkeersluwe omgeving dus waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en ouderen kunnen wandelen.

Het huidige plein Achter d'Hoven blijft bestaan en brengt twee functies samen: een deel krijgt als marktplein een duidelijke functie als ontmoetingsplek, terwijl het andere deel parking blijft voor het dienstencentrum, Kadans en de plaatselijke horeca en handel.

Meer informatie
Je kan alle informatie terugvinden op de website van IGEAN: www.igean.be/achterdhoven

Voor vragen kan je terecht bij Steven Van den Brande van IGEAN. dit kan telefonisch 03 350 08 20 of per mail naar vastgoedtransacties@igean.be