PRUP Tuincentrum Kruisweg

De provincie Antwerpen start met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Tuincentrum Kruisweg”. De provincie maakt dit PRUP omdat de firma Rijmenants NV een aanvraag deed om het tuincentrum uit te breiden en anders in te passen.

De provincie zal in het PRUP de mogelijkheden voor de uitbreiding bepalen en vastleggen.

2 documenten
Vooraleer de provincie Antwerpen het nieuwe PRUP uitwerkt, is iedereen welkom om suggesties en opmerkingen te geven voor de verdere opmaak van het plan. De provincie Antwerpen legt daarom nu reeds twee documenten voor aan alle geïnteresseerden:

1.  De startnota: beschrijft over welk gebied het PRUP gaat, wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en welke onderzoeken nog gevoerd zullen worden.
2.  De procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief PRUP te komen, namelijk welke overheidsinstanties eraan meewerken en hoe de burgerparticipatie verloopt.

Waar vind je de nota’s?

  • Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100 in Antwerpen
  • Gemeentehuis van Wuustwezel
  • www.provincieantwerpen.be (zoekterm PRUP Tuincentrum Kruisweg)

Hoe kun je reageren?

  • aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • e-mail naar ruimte@provincieantwerpen.be
  • je brief persoonlijk afgeven op het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100, Antwerpen) of op het gemeentehuis van Wuustwezel

Wanneer kun je reageren?
van 7 november tot en met 5 januari 2018.

Meer weten over het PRUP Tuincentrum Kruisweg?
Kom naar de infomarkt op dinsdag 7 november doorlopend tussen 18 en 21 uur in het gemeenschapscentrum Blommaert, zaal ‘Spiegel’, Gemeentepark 22 in Wuustwezel.