Schoolstraat 't Blokje wordt uitgebreid

Schoolstraat 't Blokje wordt uitgebreid

Op 1 september 2019 wordt het nieuwe schoolgebouw voor Gemeenteschool 't Blokje in Loenhout in gebruik genomen. Om alles vlot te laten verlopen, is er dit schooljaar al een interne verhuis. Leergroepen 1 en 2 nemen hun intrek in de gebouwen in de Kapelstraat.

Omdat de jongste leerlingen zich nu vaker zullen moeten verplaatsen tussen de gebouwen in de Kerkblokstraat en de Kapelstraat wordt de zone zo verkeersveilig mogelijk gemaakt. Concreet wordt de huidige schoolstraatzone uitgebreid.

Wat is een schoolstraat?
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een periode wordt afgesloten. Met uitzondering van hulpdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Welke zone wordt schoolstraat?
De Pastoriestraat zal afgesloten worden aan de zijde van Kerkblokstraat, Visserij en  Kapelstraat. De Warandestraat ter hoogte van de Kerkweg. (zie plannetje bovenaan)

Gedurende welke tijdspanne?
We hebben er bewust voor gekozen om de periode zo kort mogelijk te houden:

  • Maandag tot vrijdag: 8.10 tot 8.30 uur
  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.40u. tot 16u.
  • Woensdag: 12u. tot 12.15

Meer info
www.blokje.be
Dienst onderwijs - 03 690 46 64 - onderwijs@wuustwezel.be